Hak ve Sorumluluklar Bildirimi (Hizmet Koşulları)


Pijamalı Gazeteci dünyasına hoş geldiniz!

Pijamalı Gazeteci; Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olursa olsun haber, makale, yorum, fotoğraf, video vb. konularla ilgili paylaşım yapmak isteyen kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurmasına, gruplar oluşturmasına olanak tanıyan bir sosyal medya platformudur. Pijamalı Gazeteci TV, K Medya TV Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır.  

Bu sözleşmeyi imzalamak suretiyle hizmetimizi kullanarak, sizinle ve ilgi alanlarınızla ilgili olduğunu düşündüğümüz reklamları size gösterebileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Kişisel verilerinizi, size hangi reklamları göstereceğimizi belirlemek amacıyla kullanırız. Kişisel verilerinizi reklam verenlere satmayız. Bize özellikle izin vermediğiniz sürece sizi doğrudan tanımlayan bilgileri (adınız, e-posta adresiniz veya diğer iletişim bilgileriniz gibi) reklam verenlerle paylaşmayız. Bunun yerine, reklam verenler bizimle reklamlarını göstermek istedikleri hedef kitle türü gibi bilgileri paylaşmakta ve biz de bu reklamları ilgilenebilecek kişilere göstermekteyiz. Kullanıcıların reklam verenlerin içerikleriyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamalarına yardımcı olmak amacıyla reklam verenlere reklamlarının performansına ilişkin raporlar sunmaktayız.1. Taahhütlerimiz

1.1.Pijamalı Gazeteci TV, özgür bir yayın taahhüt eder

Misyonumuz, dünyanın her noktasındaki kullanıcılarımıza paylaşımlarını çoğulcu, özgürlükçü, objektif bir ortamda sosyal medya platformu oluşturmaktır. Bu şekilde dünyayı birbirimize daha yakın hale bir yer haline getirmektir.

Bu misyon doğrultusunda size aşağıda belirtilen ürünleri ve hizmetleri taahhüt ediyoruz:

1.2. Pijamalı Gazeteci, özgür bir medya platformu taahhüt eder

Pijamalı Gazeteci, her hangi bir fikir, inanç, milliyet, yaş, meslek ve grup ayrımı yapmaksızın, tüm insanın özgürce haber, yorum, analiz, fotoğraf, video vb. paylaşımlarına hiçbir kısıtlama getirmez. Pijamalı Gazeteci TV platformunda sahte hesapların kullanılması suretiyle terör, şiddet, ayırımcılık, küfür, hakaret, tehdit, şantaj içeren fotoğraf veya videoların yasaktır ve suç teşkil eder.  Bu tür paylaşım yapanlar, Emniyet ve yargı organlarına bildirilecek, Pijamalı Gazeteci platformundan çıkarılacaktır.

1.2. Pijamalı Gazeteci, bağımsız bir medya taahhüt eder

Pijamalı Gazeteci, hiçbir siyasi grup, ideoloji, inanç, milliyet, şirket veya başka güç odakları ile angajmana girmemektedir. Pijamalı Gazeteci’nin içerikleri, milyonlara ulaşması hedeflenen her kesimden insan tarafından oluşturulmaktadır. Pijamalı Gazeteci, gücünü milyonlarca insandan alır. Dünyanın her yerindeki Pijamalı Gazetecilerin katılımı ile sağlanacak okunma/izlenme ile elde edilecek reklam/sponsorluk gelirleri ile yayın yapılacaktır. Pijamalı Gazeteci, hiçbir firmanın, grubun, kesimin reklam baskısına maruz kalmadan yayın yapacaktır.

1.3. Pijamalı Gazeteci TV, temiz bir medya taahhüt eder

“Temiz medya” toplumun en çok ihtiyaç duyduğu, özlemini çektiği husustur. Pijamalı Gazeteci platformunda, küfür, hakaret, tehdit, şantaj içerikli paylaşımlara izin verilmeyecek, bu paylaşımları yapan kişiler sistemden çıkarılacaktır.

1.4. Pijamalı Gazeteci TV, şeffaf bir yapı taahhüt eder

Pijamalı Gazeteci, platformunda tüm işlemler ve tüm süreçler, tam bir şeffaflık anlayışı ile gerçekleştirilecektir.

1.5. Pijamalı Gazeteci TV, gelirlerini paylaşmayı taahhüt eder

Pijamalı Gazeteci’nin sahibi, milyonlara ulaşması hedeflenen Pijamalı Gazeteci’dir. Yani dünyanın her yerindeki insanlardır. Pijamalı Gazeteci platformunda, Google ve Youtube’dan veya doğrudan sağlanan reklam/sponsorluk gelirler, içerik sağlayıcılarla, yani “Pijamalı Gazeteci”lerle paylaşılacaktır. Yani elde edilen tüm gelirler, sabit giderler düşüldükten sonra Pijamalı Gazeteciler ile paylaşılacaktır.

Gelir paylaşımı şöyle yapılacaktır:

Sabit Giderler : %30 Daha iyi olur

Pijamalı Gazeteci platformu için sabit harcamaların yapılması sözkonusudur. Bunlar, ofis, kira, elektrik, su vb, KDV, kurumlar vergisi, server kirası, yazılım ekibi, editör, muhabir, yönetim ekibi, teknik ve diğer personel giderleridir. Gerek Youtube, gerekse Google reklam yayınlarından kaynaklanan ödemeleri, KDV dahil olarak yapmaktadır. Aynı şekilde doğrudan alınacak reklam gelirleri de KDV dahil olarak tahsil edilecektir. 

K Medya’nın Payı: % 30

Youtube, Google’dan elde edilecek reklam gelirleri ve doğrudan sağlanması halinde reklam/sponsorluk gelirleri, katılımcı Pijamalı Gazeteciler ile eşit oranda, yani yüzde 30 olarak paylaşılacaktır.

İçerik Üreten Pijamalı Gazetici’nin payı: % 30

Pijamalı Gazeteci platformunda her türlü konuda haber, yorum, analiz, fotoğraf, video paylaşımı yapılabilir. Bu paylaşımlar belirli bir okunma/izlenme seviyesine ulaştığında Google ve Youtube’dan Pijamalı Gazeteci platformuna ödeme yapılması söz konusu olacaktır. Aynı şekilde ziyaretçi trafiğinin belirli bir seviyeye ulaşması ile doğrudan alınacak reklam alınabilecektir. İşte elde edilen tüm gelirler, içerik üreten kişilerin okunma/izlenme oranlarına göre paylaşılacaktır. Youtube platformunda gelir elde edebilmek için, en az 1000 abone ve 4 bin saat izlenme gerekmektedir. Bunlar alt sınırlardır. Bu gelirin ne zaman oluşacağı üyelerin sayısına, okunma ve izlenme oranlarına göre belli olacaktır. Bu gelir bir ay sonra da olabilir, birkaç ay ya da bir birkaç yıl sonra da olabilir. Ödemeler, hesapta en az 100 lira birikince yapılacaktır.

Örnek: Pijamalı Gazeteci TV’nin  3 ay sonra toplam izlenme sayısının 20 milyon, izlenme süresinin 20 bin saat ve toplam reklam gelirinin 50 bin TL olduğunu varsayalım. X Pijamalı Gazeteci’nin ise her gün düzenli olarak video paylaşımı yaptığını 3 ay sonra kendi izleyici sayısının 1 milyon, yaptığı paylaşımların gelirinin ise 2.500 TL olarak gerçekleştiğini varsayalım. Bu durumda X Pijamalı Gazeteci’ye dönem sonunda KDV dahil 750 TL olarak ödenecek ve bu meblağ fatura edilecektir.

1.6. Pijamalı Gazeteci TV, sosyal sorumluluk esasına dayalı yayın taahhüt eder

Yoksul, zeki çocukların eğitimi için ayrılacak pay: % 5

Pijamalı Gazeteci TV’nin paylaşımları nedeniyle Youtube’dan elde edilecek toplam reklam gelirinin % 5’i yoksul, fakat zeki çocukların eğitim harcamalarına ayrılacaktır. Bu ödeme yine çok şeffaf bir şekilde kayıtlı ve katılımcıların görüşleri dikkate alınarak örneğin yüzde 2 oranında Darüşşafaka Vakfı’na, yüzde 3’si doğrudan yapılacak ve bu konuyla ilgili çalışmalar, ödemelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sokak hayvanların barınması ve beslenmesi için ayrılacak pay: % 5

Pijamalı Gazeteci TV, aynı zamanda hayatı güzelleştirmenin bir parçası olacak, bu kapsamda gelirlerinin yüzde 5’ini sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesi için ayıracaktır. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar ve ödemeler de kayıtlı, belgeli olarak şeffaf bir şekilde yapılacaktır.

1.7. Pijamalı Gazeteci TV, kişisel verileriniz başka amaçlar için kullanılmayacak, kişilere/kurumlara satılmayacaktır.

1.8.Haberlerinizi/yorumlarınızı, fotoğraflarınızı/videolarınızı Pijamalı Gazeteci TV platformunda özgürce istediğiniz diğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

1.9. Kullanıcılarımızın Pijamalı Gazeteci’de bir grup oluşturması için öncelikle kendilerini güvende hissetmesi gerekmektedir. Pijamalı Gazeteci platformunun kötüye kullanılması, başkalarına karşı zarar verecek davranışlar içinde olunması halinde,  bu tür içeriklerin kaldırılması, erişimin kısıtlanması, ilgili hesabın kapatılması ya da kolluk kuvvetlerine başvurma gibi gerekli müdahalelerde bulunulacaktır. Herhangi bir kullanıcının ürünlerimizden/hizmetlerimizden birini kötüye kullandığı veya zararlı davranışlarda bulunduğu tespit edildiğinde veri paylaşımında bulunulacaktır.

1.10.Yasal talepler nasıl yerine getirilecek veya zarar nasıl önlenecek?

Aşağıda belirtilen durumlarda, yasal bir talebi (arama izni, mahkeme emri veya mahkeme celbi) yerine getirmek için bilgilerinize erişim sağlayabilir, bilgilerinizi muhafaza edebilir ve kolluk kuvvetleri veya yasal taleplere cevaben diğer kamu kurumları ile paylaşabiliriz:

*Yetki bölgesindeki yasalar uyarınca talebin yerine getirilmesinin gerekli olduğunu, söz konusu gerekliliğin bu yetki bölgesinin kapsamı dahilindeki kullanıcılar için geçerli olduğunu ve uluslararası kabul edilmiş standartlarla tutarlı olduğunu iyi niyet çerçevesinde düşündüğümüz durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti dışındaki mahkemelerden gelen yasal talepler de buna dahil olabilir.

*Dolandırıcılıkların, hizmetimizin yetkisiz kullanımının, koşul ya da ilkelerimize yönelik ihlallerin veya diğer zararlı ya da yasadışı faaliyetlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve müdahale edilmesi; soruşturmalar ya da düzenleyici kurumların incelemeleri kapsamında kendimizi (haklarımız, varlıklarımız veya hizmetlerimiz dahil), sizi veya diğerlerini koruyabilmemiz; veya ölüm ya da fiziksel yaralanma gibi durumların önlenmesi amacıyla iyi niyet çerçevesinde gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda. Örneğin, hizmetlerimizde ve başka yerlerde dolandırıcılığı, istismarı ve diğer zararlı davranışları önlemek için, hesabınızın güvenilirliği hakkındaki bilgileri gerekli olduğu durumlarda üçüncü taraf ortaklarımıza verebilir ve onlardan bu bilgileri alabiliriz.

*Sizinle ilgili aldığımız bilgilerin (Pijamalı Gazeteci ile yapılan finansal işlem verileri de dahil) yasal bir talep ya da yükümlülük, resmi bir soruşturma veya koşullarımızın ya da ilkelerimizin olası ihlalleriyle ilgili soruşturmalara konu olması halinde ya da zararın önlenmesi amacıyla söz konusu bilgilere uzun bir süre boyunca erişilebilir ve bu bilgiler muhafaza edilebilir. Kötüye kullanımın veya koşullarımızın diğer ihlallerinin tekrarlanmasını önlemek için koşullarımızın ihlal edilmesi sebebiyle kapanan hesaplardaki bilgileri en az bir yıl boyunca saklamaktayız.

1.11. Dünya genelindeki hizmetlerimiz çerçevesinde veriler nasıl kullanılacak ve aktarılacak?

Bilgileri hem Pijamalı Gazeteci platformu içerisinde dahili olarak hem de ortaklarımızla ve dünyanın dört bir yanında bağlantı kurup paylaşım yaptığınız kişi ve kuruluşlarla harici olarak, bu ilke doğrultusunda küresel çapta paylaşırız. Bilgileriniz örneğin, bu ilkede açıklanan amaçlarla, Türkiye Cumhuriyeti Devletleri’ne veya ikamet etmediğiniz diğer ülkelere aktarılabilir veya iletilebilir, buralarda saklanabilir ve işlenebilir. Bu veri aktarımları; Pijamalı Gazeteci Koşulları’nda belirtilen hizmetlerin sunulması, faaliyetlerin dünya çapında sürdürülmesi ve ürünlerimizin size sunulması için gereklidir. Standart sözleşme hükümleri kullanıyoruz, gerekli olan bazı ülkeler hakkında Avrupa Komisyonu’nun yeterlilik kararlarına uyuyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelere bu veri aktarımları için sizin izninizi alıyoruz.

1.12. Çalışma ilke ve koşullarında değişiklikler hakkında sizi nasıl bilgilendireceğiz?

Pijamalı Gazeteci platformunda gelişmelere göre katılımcıların hakları baki kalmak koşuluyla, çalışma ilke ve hizmet koşullarında değişiklikler yapılabilir. Bu ilkede değişiklik yapılmadan önce size bildireceğiz ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce revize edilen ilkeyi gözden geçirme fırsatı sunacağız.

1.13. Pijamalı Gazeteci’yi ve sunduğumuz diğer ürün ve hizmetleri kullanmak için ödeme yapmak yerine, bu Koşullar kapsamındaki Pijamalı Gazeteci hizmetlerini kullanarak, işletme ve kuruluşların Pijamalı Gazeteci platformu üzerinden veya başka yollarla tanıtımını yapmamız için ödeme yaptığı reklamları size gösterebileceğimizi kabul etmektesiniz. Size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanıcı davranışlarınız ve ilgi alanlarınız hakkındaki bilgiler gibi kişisel verilerinizi işleriz. Reklam çalışmalarımızda Pijamalı Gazetecilerin gizliliğini korumak esastır. Reklam verenlere kim olduğunuz söylenmeyecek, ancak  ilgili ve faydalı reklamlar gösterilecektir. Kişisel verileriniz, satılmayacaktır.

1.14..Hakkımdaki bilgileri nasıl yönetebilir veya silebilirim?

Size verilerinize erişme, verilerinizi düzeltme, taşıma ve silme olanağı tanıyoruz. Hizmetlerimizi ve Pijamalı Gazeteci Ürünleri’ni kullanımınıza sunmamız için gerekli olduğu süre boyunca ya da hesabınız silinene kadar (hangisi önce gerçekleşirse) verileri saklıyoruz. Verinin niteliği, toplanma ve işlenme nedeni, ilgili yasal veya idari saklama gereklilikleri gibi unsurlar göz önünde bulundurularak her veri için duruma özel bir karar verilir. Örneğin Pijamalı Gazeteci’de bir şeyi aradığınızda, yaptığınız sorguyu istediğiniz zaman arama geçmişinizden silebilirsiniz. Ancak yaptığınız aramanın kaydı 6 ay sonra silinir. Hesabınızın doğrulanması için bir devlet kurumu tarafından verilmiş kimliğinizin kopyasını gönderirseniz, bu kopyayı siz gönderdikten 30 gün sonra sileriz. Paylaştığınız içeriklerin silinmesi ve sosyal eklentiler aracılığıyla elde edilen çerez verilerinin silinmesi hakkında daha fazla bilgi alın.

Hesabınızı sildiğinizde, fotoğraflarınız ve durum güncellemeleriniz gibi paylaşmış olduğunuz içerikleri sileriz. Bu bilgileri daha sonra geri alamazsınız. Başkalarının sizin hakkınızda paylaştığı bilgiler hesabınızın bir parçası değildir ve dolayısıyla silinmez. Hesabınızı silmek istemiyor ama Ürünleri kullanmayı geçici olarak bırakmak istiyorsanız, hesabınızı silmek yerine dondurabilirsiniz. Hesabınızı silmek isterseniz lütfen Pijamalı Gazeteci Ayarları’nı ziyaret edin.

2. “Pijamalı Gazeteci”ye ve grubumuza verdiğiniz taahhütler

Türkiye’nin ilk uluslararası sosyal medya platformu olan PİJAMALI GAZETECİ’de hizmetlerimizi etkin bir şekilde kullanabilmek için bu hizmetleri size ve diğer kullanıcılara sunuyoruz. Bu hizmetler karşılığında sizden aşağıdaki taahhütleri bekliyoruz:

2.1.Pijamalı Gazeteci’yi kimler kullanabilir?

Pijamalı Gazeteci platformunu, 13 yaşın üstündeki (13 yaşın altında olanlar anne ve/veya babasının izni ile) hariç, her yaştan, her meslekten, her kesimden, her görüşten, milletten, inançtan, ülkeden insan kullanabilir.

2.2.Pijamalı Gazeteci, çoğulcu, özgürlükçü, her türlü görüşün, inancın, haber ve yorum, fotoğraf ve videonun paylaşıldığı uluslararası bir sosyal medya platformudur. Herhangi bir ideoloji, siyasi görüş, inanç, etnik köken vb. ile bağı yoktur. Pijamalı Gazeteci, insanların fikirlerinin ve yaptıklarının arkasında durması, grubumuzun daha güvenli ve güvenilir olmasını sağlar. Bu nedenle aşağıdaki hususlara titizlikle uymanız gerekir:

 • Lütfen gerçek hayatta kullandığınız adı kullanın.
 • Hakkınızda asla yanlış bilgileri vermeyin, doğru bilgileri girin.
 • Sadece kendinize ait tek bir hesap oluşturun ve bu platformu kişisel amaçlarınız için kullanın.
 • Şifrenizi başkaları ile paylaşmayın, başkalarına Pijamalı Gazeteci hesabınıza erişim hakkı tanımayın, (iznimiz olmaksızın) hesabınızı bir başkasına devretmeyin.
 • Telif sorunu yaratabilecek paylaşımlardan kaçının.

2.3. Pijamalı Gazeteci’yi mümkün olan herkesin kullanımına açmaya çalışıyoruz. Ancak aşağıdaki durumlarda Pijamalı Gazeteci platformunu kullanamazsınız:

 • 13 yaşın (veya ürünlerimizi kullanmak için ülkenizdeki yasalarca öngörülen asgari yasal yaşın) altında olmanız halinde.
 • Terör, şiddet, yalan, iftira, küfür, hakaret, dil, din, mezhep, etnik köken, cinsiyet ayırımcılığı ve aşağılayıcı ifadeler içeren paylaşımlar
 • Cinsel suçlardan hüküm giymiş olmanız halinde.
 • Koşullarımızı veya ilkelerimizi ihlal ettiğiniz için daha önce hesabınızı kapatmış olmamız halinde.
 • Yürürlükteki yasalar gereği ürün, hizmet veya yazılımlarımızı almaktan yasaklanmış olmanız halinde.

2.4. Pijamalı Gazeteci’de paylaşabilecekleriniz ve yapabilecekleriniz

Kullanıcılarımızın Pijamalı Gazeteci’yi kendilerini ifade etmek ve önemsedikleri içerikleri paylaşmak için kullanmalarını, ancak bu süreçte başkalarının güvenliğini ve grubumuzun  bütünlüğünü tehlikeye atmamalarını istiyoruz. Dolayısıyla, aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmayacağınızı (veya başkalarını bu davranışlarda bulunması için teşvik etmeyeceğinizi veya desteklemeyeceğinizi) kabul etmektesiniz:

 1. Pijamalı Gazeteci platformunu, aşağıda sayılan özelliklere sahip herhangi bir şey yapmak veya paylaşmak için kullanamazsınız:
  • Bu Koşulları, grubumuzun standartlarını ve Pijamalı Gazeteci kullanımınız için geçerli diğer koşul ve ilkeleri ihlal eden.
  • Yasadışı, yanıltıcı, ayrımcı veya aldatıcı olan.
  • Fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bir başkasının haklarını ihlal eden.
 2. Virüs veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyemez ya da hizmetlerimizin kullanıma kapanmasına, aşırı yüklenmesine veya düzgün çalışamamasına sebep olabilecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız.
 3. Otomatik yöntemler kullanarak (önceden verilmiş iznimiz olmaksızın) platformumuzdan veri toplayamazsınız, bu verilere erişemezsiniz ya da erişim izninizin olmadığı verilere erişme girişiminde bulunamazsınız.
 4. Fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeniz halinde, mali ve cezai yükümlülük tamamen size aittir.
 5. Yazılarınız, fotoğraflarınız ve videolarınız/yorumlarınız/söyleşileriniz ile ilgili her türlü sorumluluk size aittir. Pijamalı Gazeteci TV, bu platformda görüş, öneri, yorum, fotoğraf ve video paylaşımlarınızdan doğacak hukuki problemlerden sorumlu değildir.

Bu hükümleri ihlal eden içeriklere erişimi kaldırabilir veya kısıtlayabiliriz.

Paylaştığınız bir içeriği Topluluk Standartlarımızı ihlal etmesi nedeniyle kaldırırsak, bu Koşulları esaslı veya sürekli olarak ihlal etmediğiniz sürece ya da bu eylemin bize veya diğer kişilere hukuki sorumluluk yüklemeyeceği; kullanıcı topluluğumuza zarar vermeyeceği; hizmet, sistem veya ürünlerimizin bütünlüğünü ya da işleyişini tehlikeye atmayacağı veya engellemeyeceği; teknik sınırlamalar nedeniyle kısıtlı olmadığımız ya da yasal nedenlerle bu açıklamayı yapmamızın yasaklanmamış olduğu durumlarda, sizi bilgilendirecek ve yeniden inceleme talep edebilmeniz için sahip olduğunuz seçenekleri size bildireceğiz.

Topluluğumuzu desteklemek amacıyla, haklarınızı (fikri mülkiyet hakları dahil) veya koşul ve ilkelerimizi ihlal ettiğini düşündüğünüz içerik ya da davranışları şikayet etmenizi öneriyoruz.

3. Bize verdiğiniz izinler

Hizmetlerimizi sunabilmek için sizden bazı izinler almamız gerekmektedir:

 1. Oluşturduğunuz ve paylaştığınız içerikleri kullanma izni: Paylaştığınız veya yüklediğiniz bazı içerikler (fotoğraflar ya da videolar gibi) fikri mülkiyet yasaları tarafından korunuyor olabilir.

Pijamalı Gazeteci platformunda paylaştığınız bu gibi içeriklerin fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ya da ticari marka gibi) size aittir. Burada yer alan hiçbir Koşul, içeriklerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları kullanmanızı engellemez. İçeriklerinizi herkesle, dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Ancak hizmetlerimizi sunabilmemiz için, bize bu içerikleri kullanmamıza yönelik bazı yasal izinler (“lisans” olarak bilinen) vermeniz gerekmektedir. Bu lisansları, yukarıda açıklandığı şekilde yalnızca hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek amacıyla vermektesiniz.

Fikri mülkiyet hakları kapsamındaki içerikleri bu platformda paylaştığınızda, yayınladığınızda veya yüklediğinizde; içeriklerinizi barındırmamız, kullanmamız, dağıtmamız, değiştirmemiz, çalıştırmamız, kopyalamamız, herkese açık olarak sunmamız veya göstermemiz, çevirisini yapmamız ve türevlerini oluşturmamız için (gizlilik ve uygulama ayarlarınız doğrultusunda) bize münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisanslanabilir, telifsiz ve uluslararası bir lisans vermiş olursunuz. Bu bağlamda örneğin Pijamalı Gazeteci’de bir fotoğraf paylaştığınızda, bu fotoğrafı saklamamıza, kopyalamamıza ve hizmetimizi veya kullandığınız diğer Pijamalı Gazeteci ürünlerini destekleyen hizmet sağlayıcıları gibi başkalarıyla paylaşmamıza (yine ayarlarınız doğrultusunda) izin vermiş olursunuz. Bu lisans, içerikleriniz sistemlerimizden silindiğinde sona erer.

İçeriklerinizi teker teker veya hesabınızı silerek tek seferde silebilirsiniz. Hesabınızı silmeden önce dilediğiniz zaman verilerinizin bir kopyasını indirebilirsiniz.

İçeriğin silinmesinden sonra bu içerik diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez. Ancak bu içerikler aşağıdaki durumlarda sistemlerimizde kalmaya devam edebilir:

 1. Teknik sınırlamalar nedeniyle silme işleminin hemen gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı haller (bu durumda, içerikleriniz siz sildikten sonra maksimum 90 gün içinde silinecektir);
 2. İçeriklerinizin bu lisans doğrultusunda başkaları tarafından kullanıldığı ve bu kişilerin içeriklerinizi silmediği haller (bu durumda bu lisans, söz konusu içerikler silinene kadar geçerliliğini korumaya devam eder) veya
 3. Silme işlemini hemen gerçekleştirmenin aşağıdakileri kısıtladığı haller;
  • Yasadışı aktiviteleri veya koşullarımıza ve ilkelerimize ilişkin ihlalleri araştırma ya da tespit etme (örneğin, Ürünlerimizin veya sistemlerimizin kötüye kullanımının tespit edilmesi ya da araştırılması);
  • kanıtların korunması gibi yasal zorunluluklara uyma veya
  • adli veya idari bir makam, kolluk kuvvetleri ya da devlet kurumunun talebini yerine getirme;

bu durumda içerikler, saklanmalarını gerektirecek sebepler ortadan kalkana kadar saklanır (içeriklerin saklanma süresi duruma göre değişiklik gösterir).

Yukarıdaki durumlarda bu lisans, içerikleriniz tamamen silinene kadar geçerliliğini korumaya devam eder.

4.Adınızı, profil resminizi/fotografınızı ve Pijamalı Gazeteci’deki faaliyetleriniz hakkındaki bilgileri reklamlarda ve sponsorlu içeriklerde kullanma izni:

Adınızı, profil resminizi ve Pijamalı Gazeteci’de gerçekleştirdiğiniz faaliyetler hakkındaki bilgileri, size herhangi bir bedel ödemeksizin, ürünlerimizde göstermekte olduğumuz reklamların, tekliflerin veya diğer sponsorlu içeriklerin yanında veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmamıza izin vermektesiniz

Kullandığınız veya indirdiğiniz yazılımları güncelleme izni: Yazılımlarımızı indirmeniz veya kullanmanız halinde, mümkün olan durumlarda bize yazılımlara güncelleme indirme ve yükleme izni vermiş olursunuz.

5. Fikri mülkiyetimizin kullanımına ilişkin sınırlamalar:

Sahip olduğumuz fikri mülkiyet hakları kapsamındaki içerikleri kullanmanız ve bunları ürünlerimizde kullanıma sunmanız halinde (örneğin Pijamalı Gazeteci’de oluşturduğunuz veya paylaştığınız içeriklere eklemeniz için sağladığımız görseller, tasarımlar, videolar veya sesler), ilgili içeriğin tüm hakları bize ait olacaktır (bu durumda içerik size ait olmayacaktır). Telif haklarımızı veya ticari markalarımızı (ya da benzer markaları) açıkça izin verilen şekilde veya bizden önceden yazılı izin alarak kullanabilirsiniz. Yazılımımızı değiştirmek, türevlerini oluşturmak, kaynak koda dönüştürmek veya başka bir şekilde bizden kaynak kod çekmeye çalışmak için öncelikle bizden yazılı izin almanız (veya bir açık kaynak lisansı altında izin almanız) gerekir.

6. Ek hükümler

1. Koşullarımızın güncellenmesi

Size daha iyi hizmet sunmak ve Pijamalı Gazeteci platformunda sizin ve grubumuz için daha iyi hale getirecek yeni özellikler geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla, Koşullarımızın hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı doğru şekilde yansıtması için bu Koşulları zaman zaman güncellememiz gerekebilir. Yalnızca hükümlerin artık uygun olmadığı veya yetersiz olduğu, söz konusu değişikliklerin makul olduğu ve menfaatlerinizin göz önünde bulundurulduğu durumlarda değişiklik yapacağız.

Değişikliklerin yasalar uyarınca yapıldığı haller hariç olmak kaydıyla, bu Koşullarda yapacağımız değişiklikleri en az 30 gün önce bildirecek (ör. e-posta yoluyla veya ürünlerimiz aracılığıyla) ve Koşullar yürürlüğe girmeden önce size Koşulları inceleme fırsatı vereceğiz. Güncellenen Koşullar yürürlüğe girdiğinde, Ürünlerimizi kullanmaya devam etmeniz durumunda bu Koşullara tabi olursunuz.

Bu platformu kullanmaya devam edeceğinizi umuyoruz. Ancak güncellenen Koşullarımızı kabul etmez ve artık Pijamalı Gazeteci topluluğunun bir parçası olmak istemezseniz, hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz.

2. Hesabın askıya alınması veya kapatılması

Pijamalı Gazeteci’nin, kullanıcıların düşünce ve fikirlerini paylaşırken rahat ve güvende hissettikleri bir yer olmasını istiyoruz. Topluluk standartlarımız başta olmak üzere Koşullarımızı veya İlkelerimizi açıkça, esaslı ya da sürekli olarak ihlal ettiğinizi belirlememiz halinde, hesabınıza olan erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak engelleyebiliriz. Diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarını sürekli olarak ihlal ederseniz ya da yasal nedenlerin gerektirdiği durumlarda da hesabınıza erişiminizi durdurabilir veya kalıcı olarak engelleyebiliriz.

Hesabınıza erişiminizi durdurmamız veya kalıcı olarak engellememiz halinde, söz konusu tedbirimizin bizi veya diğer kişileri yasal yükümlülük altında bırakmayacağı; kullanıcı topluluğumuza zarar vermeyeceği; hizmet, sistem veya platformumuzun bütünlüğünü ya da işleyişini tehlikeye atmayacağı veya engellemeyeceği; teknik sınırlamalar nedeniyle kısıtlı olmadığımız veya yasal nedenlerle eylemi gerçekleştirmemizin yasak olmadığı haller saklı kalmak kaydıyla, sizi bilgilendirecek ve inceleme talep edebilmeniz için sahip olduğunuz seçenekleri bildireceğiz.

Hesabınız kapatıldıysa neler yapabileceğiniz ve hesabınızı bir hata sonucu kapattığımızı düşünüyorsanız bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz.Hesabınızı silmeniz veya hesabınızın kapatılması hallerinde bu Koşullar, aramızda bir sözleşme teşkil etmeyecek olup feshedilmiş sayılacak ancak aşağıdaki hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir:

3. Sorumluluğun sınırlandırılması

Pijamalı Gazeteci platformu en iyi şekilde sunmak ve bu platformu kullanan herkesin uyacağı açık ve anlaşılır kurallar belirlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak hizmetimiz “olduğu gibi” sunulmaktadır. Dolayısıyla ürünlerimizin daima güvenli veya hatalardan arınmış olacağını ya da kesintisiz, gecikmesiz veya kusursuz şekilde çalışacağını garanti etmiyoruz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI TEMİNAT VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİYİ REDDEDİYORUZ. İnsanların ve başkalarının neler söylediğini kontrol etmiyoruz ve yönlendirmiyoruz. Bu kişilerin eylem ve davranışları (internette veya internet dışında) veya paylaştıkları herhangi bir içerik (terör, şiddet, küfür, hakaret, iftira, yalan, ırk, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayırımcılığı, saldırgan, uygunsuz, müstehcen, yasadışı veya başka biçimde uygunsuz içerikler dahil) için tarafımız sorumlu değildir. Bu tür paylaşımları yapmaktan dolayı doğabilecek hukuki/cezai yaptırımlardan siz sorumlu olacaksınız.

Platformumuzda ne zaman sorun çıkacağını öngörmemiz mümkün değildir. Bu doğrultuda, yükümlülüğümüz yürürlükteki yasalar çerçevesinde izin verilen en geniş ölçü ile sınırlı olacaktır. Bu Koşullardan veya Pijamalı Gazeteci TV platformundan kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kâr, gelir, bilgi veya veri kaybı ile bağlı, özel, dolaylı, emsal niteliğinde, cezai veya arızi zarardan dolayı, bu tür zararların meydana gelebileceği tarafımıza bildirilmiş dahi olsa, tarafımız size karşı yükümlü olmayacaktır.

4. İhtilaflar

Sizinle aramızdaki ihtilafları en aza indirmek ve mümkünse tamamen önlemek için açık ve anlaşılır kurallar belirlemeye çalışıyoruz. Yine de bir ihtilaf meydana geldiğinde, ihtilafın nerede çözülebileceğini ve hangi yasaların geçerli olduğunu önceden bilmek faydalı olacaktır.

Bir tüketiciyseniz, bu Koşullar veya Pijamalı Gazeteci platformu nedeniyle veya bunlarla ilişkili olarak bizimle aranızdaki her türlü iddia, dava nedeni ya da ihtilafta, ikamet ettiğiniz ülkenin yasaları geçerli olacaktır. İddianızı ilgili ülkede, iddia üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede çözümleyebilirsiniz. Diğer tüm durumlarda, iddiaların münhasıran İstanbul’da bulunan mahkemelerde çözümleneceğini kabul edersiniz. Ayrıca, bu iddiaları mahkemeye taşımak için bu mahkemelerden birine ait kişisel yargı yetkisine başvuracağınızı ve yasa hükümlerindeki ihtilaflara bakılmaksızın hem bu Koşulların hem de diğer herhangi bir iddianın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacağını kabul edersiniz.

7. Diğer

 1. Bu Koşullar (Hak ve Sorumluluklar Bildirimi), platformumuzu kullanımınızla bağlantılı olarak Pijamalı Gazeteci, ile aranızdaki tüm sözleşmeyi teşkil etmektedir. Bu Koşullar, tüm sözleşmelerin yerine geçer.
 2. Sunduğumuz hizmetlerin bazıları ilave koşullara tabidir. Bu ürünlerden herhangi birini kullanmanız halinde, ilgili ilave koşullar size beyan edilir ve sizinle olan sözleşmemize dahil edilir. Örneğin reklam satın alma, ürün satma, uygulama geliştirme, işletmeniz için bir grup veya Sayfa yönetme, ölçüm hizmetlerimizi kullanma gibi ticari veya kurumsal amaçlarla ürünlerimize erişim sağlar veya ürünlerimizi kullanırsanız, Youtue’nin ticari koşullarını kabul etmeniz gerekir. Müzik barındıran içerikler yayınlar veya paylaşırsanız, Müzik Kuralları’na uymanız gerekir. İlave koşulların bu Koşullarla ihtilaflı olması halinde, ihtilaf bulunan noktalarda ilave koşullar geçerli olacaktır.
 3. Bu Koşulların herhangi bir kısmının uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, Koşulların geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecek ve geçerliliğini koruyacaktır. Bu Koşulların herhangi birinin uygulanamaması halinde, bu durum söz konusu koşuldan feragat olarak kabul edilmeyecektir. Bu Koşullar üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da feragat, tarafımızca yazılı olarak yapılmalı ve imzalanmalıdır.
 4. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini, iznimiz olmaksızın başkasına devredemezsiniz.
 5. Anıtlaştırılması halinde hesabınızı yönetecek bir kişi (hesap vârisi olarak anılacaktır) belirleyebilirsiniz. Hesabınız anıtlaştırıldıktan sonra, hesabınızdaki bilgilerin açıklanması sadece hesap vârisiniz tarafından ya da vefat ettiğinizde veya iş göremez duruma geldiğinizde içeriklerinizin açıklanmasını istediğinizi açıkça beyan eden geçerli bir vasiyet veya benzer bir belgede belirttiğiniz kişi tarafından talep edilebilir.
 6. Bu Koşullar, herhangi bir üçüncü tarafın lehine hak sağlamayacaktır. Herhangi bir birleşme, devralma, varlık satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak, bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizin tamamı, tarafımızca serbest bir şekilde devredilebilir.
 7. Bazı durumlarda (örneğin başka birisinin kullanıcı adınız üzerinde hak iddia etmesi ve kullanıcı adınızın gerçek hayatta kullandığınız isimle ilgisiz görünmesi halinde) hesabınızdaki kullanıcı adını değiştirmemiz gerekebilir. Böyle bir durumda sizi önceden bilgilendirir ve nedenini açıklarız.
 8. Hizmetlerimiz hakkında görüşleriniz ve diğer önerileriniz bizim için her zaman çok önemlidir. Görüş ve önerilerinizi herhangi bir kısıtlama olmaksızın veya herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahibiz. Ayrıca bu görüş ve önerileri gizli tutma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.
 9. Size açık bir şekilde verilmemiş tüm haklar saklı tutulmaktadır.

8. Sorularınız için Pijamalı Gazeteci ile iletişime geçebilirsiniz

Pijamalı Gazeteci’de gizlilik hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu ilke hakkında sorularınız varsa, aşağıdaki şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gizlilik ilkelerimize veya uygulamalarımıza ilişkin bizimle olan anlaşmazlıklarınızı bize iletebilirsiniz.  

pijamaligazeteci@pijamaligazetecitv.com

K MEDYA TV Hizmetleri A.Ş. (Pijamalı Gazeteci)

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish İstanbul

B Blok, Kat:11 Daire:139 Yenibosna

Bahçelievler/İstanbul